حمل و نقل ترانزیت بین المللی

حمل و نقل ترانزیت بین المللی
حمل و نقل ترانزیت بین المللی

حمل و نقل بین‌‌ المللی کالا

حمل و نقل بین‌ المللی کالا عبارتست از جابجایی و حمل و نقل کالا از نقطه‌ ای در داخل کشور به نقطه‌ ای در خارج از کشور و داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن .

شرکت حمل و نقل بین‌ المللی

شرکت حمل و نقل بین‌ المللی عبارتست از یک شخصیت حقوقی که به منظور انجام فعالیت های حمل و نقل بین‌ المللی شامل فعالیت‌ های فورواردینگ و کریری و همزمان تشکیل خواهد شد .

فعالیت فورواردینگ زمینی

فعالیت فورواردینگ عبارتست از فعالیت های مربوط به هماهنگی و ترتیب حمل کالا و قبول مسوولیت به موجب بارنامه صادره و قراردادهای منعقد شده

فعالیت کریری

فعالیت کریری بین‌ المللی عبارتست از تصدی بلافصل جابجایی کالا از کشوری به کشور دیگر به یک طریق حمل و بر طبق قرارداد حمل

ترانزیت چیست ؟

تعریف ترانزیت در ماده یک قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی : ” ترانزیت خارجی کالا عبارت است از سلسله مراحلی که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست‌ شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مآلا از همان نقطه یا از ‌دیگر نقاط مرزی کشور خارج می‌گردد . ”

تبصره این ماده هم مشخص می‌کند که حمل و نقل کالاها و عبور آن ها از مرز ، تابع چه دستورالعمل ها و قوانینی است : ” آن میزان از کالاهایی که وارد مناطق حراست‌ شده می‌شوند ، در صورتی که تقاضای حمل آن به مقاصد داخل کشور توسط صاحب کالا داده شود ، تابع مقررات و ضوابط کالاهای وارده به کشور خواهد بود . “

حمل و نقل ترانزیت بین المللی

    خانه خدماتدرباره ماتماس با ما