خدمات

[g5plus_services columns=”4″ excerpt_option=”excerpt-on-hover” color_scheme=”services-gray” padding_around=”padding-around-10″]
[g5plus_heading title=”ما بهترین خدمات را ارائه می دهیم” sub_title=”خدمات حمل و بار”]

خدمات شرکت حمل و نقل حمل و بار برای حمل انواع کالاهای سبک و سنگین ، از حمل و نقل اثاثیه منزل و شرکت ها تا حمل ماشین آلات بزرگ صنعتی و ساختمانی انجام می گیرد . این شرکت دارای ناوگانی بزرگ متشکل از انواع خودروهای یخچالدار و معمولی ، رو باز و رو بسته و انواع وانت نیسان ، کامیون و خاور و تریلی و ترانزیت می باشد .

[g5plus_lists bullet=”icon” color=”blue” values=”%5B%7B%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-check%22%2C%22label%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%22%7D%2C%7B%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-check%22%2C%22label%22%3A%22%D8%AD%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%22%7D%2C%7B%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-check%22%2C%22label%22%3A%22%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%22%7D%5D”]
[g5plus_lists bullet=”icon” color=”blue” values=”%5B%7B%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-check%22%2C%22label%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%88%20%D8%AD%D9%85%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%22%7D%2C%7B%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-check%22%2C%22label%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%B1%D9%81%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%22%7D%2C%7B%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-check%22%2C%22label%22%3A%22%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%22%7D%5D”]
[g5plus_heading align=”center” title=”درخواست آنلاین” sub_title=”درخواست خود را ثبت کنید”]
[contact-form-7 404 "Not Found"]

    خانه خدماتدرباره ماتماس با ما